OBSAH HRY:

150 karet se sázkami
6 sad s 15 ks fazolí pro sázky

Dále je pro hru potřeba: obyčejné papíry, tužka,
libovolný míček (není nutný, lze nahradit koulí z papíru).


PRINCIP HRY:

Hráči sází své fazole při plnění úkolů z karet. Předem se určí počet kol hry
(doporučeno je hrát na 10 kol do počtu 3 hráčů nebo na 7 kol při počtu 4 – 6 hráčů).
Vítězem se stává hráč, který má na konci hry více fazolí.
Hra může také skončit dříve, když jednomu z hráčů dojdou fazole.
V případě že hrají více než dva hráči, je v tomto případě vítězem hráč s nejvyšším počtem fazolí.

PRAVIDLA HRY:

Hráči se mohou dohodnout na zvýhodnění pravidel pro mladší hráče
například uznáváním neúplných odpovědí, možností více pokusů, náskokem apod.

Před začátkem hry si hráči rozdají fazole na sázky tak, aby měl každý hráč 15 fazolí.

Hru začíná nejmladší hráč.

Vybere si kartičku sázky a přečte ji protihráči. V případě, že hrají více než dva hráči,
přečte sázku následujícímu protihráči ve směru hodinových ručiček.

Po přečtení sázky protihráč vsadí fazole, podle toho nakolik si v sázce věří.
Nejméně musí vsadit 1 fazoli, nejvíce 5 fazolí.

Pokud sázku vyhraje vyzyvatel (hráč, který četl sázku),
tak získává fazole, které vsadil do sázky protihráč.

Pokud sázku vyhraje protihráč, tak mu vyzyvatel (hráč, který četl sázku)
dá stejný počet fazolí, které do hry vsadil.

Hra končí po odehrání dohodnutého počtu kol. Doporučeno je hrát na 10 kol
do počtu 3 hráčů nebo na 7 kol při počtu 4 – 6 hráčů.
Vítězem se stává hráč, který má na konci hry více fazolí.

Hra může končit také poté, co jednomu z hráčů dojdou fazole.
V případě že hrají více než dva hráči, je v tomto případě vítězem hráč s nejvyšším počtem fazolí.

Jan Madunický
Infolinka: +420 606 605 833