OBSAH HRY:

700 otázek o uměleckých dílech na 175 kartách s reprodukcí obrazů a soch
100 karet s uměleckým dílem pro vytvoření sbírky umění
Hrací kostka – kostka pro výběr otázky na kartě


Účelem hry je, po správném zodpovězení otázky, shromažďovat karty s uměleckými
díly a vytvořit sbírku umění. Hru vyhrává ten, kdo první shromáždí sbírku umění
s celkovou hodnotou 20 bodů.

PRAVIDLA HRY:

Před začátkem hry se hráči dohodnou na požadované přesnosti odpovědí,
tzn. zda je nutné uvádět v odpovědích celá jména nebo označení,
popřípadě zda budou uznávány i neúplné odpovědi a pod.

Hru začíná hráč, jemuž padne na kostce nejvyšší číslo.

Hráč si vybere kartu a po hodu kostkou přečte příslušnou otázku,
podle čísla na kostce. Když na kostce padne bílá strana, tak si hráč zvolí
otázku podle vlastního výběru, když na kostce padne černá strana,
tak otázku hráči vybírá protihráč.

Protihráč odpověď zkontroluje na zadní straně karty.

Po odpovědi se karta s otázkami vrátí dospod hromádky.

Po správné odpovědi si hráč vezme kartu uměleckých děl do své sbírky.

První hráč, který nashromáždí uměleckou sbírku v hodnotě 20 bodů, vítězí.
(Tip: hráči se před hrou mohou dohodnout na jiné konečné hodnotě sbírky)

Jan Madunický
Infolinka: +420 606 605 833